Praktische informatie

Praktische informatie over IKC Toermalijn vindt u op deze pagina. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Bent u op zoek naar specifieke informatie die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Openingstijden

Openingstijden basisschool:
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 14.00 uur
voor groep 1 t/m 8

Openingstijden kinderdagverblijf de Welpjes: maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.15 uur 

Openingstijden peuteropvang:
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

Openingstijden voor- en naschoolse opvang:
maandag t/m vrijdag
voorschool opvang: start 7.00 uur
buitenschoolse opvang: start 14.00 tot 18.15 uur


Vakantierooster 2023-2024

 

Herfstvakantie 21-10-2013 t/m 29-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Pasen 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Pinksteren  18-05-2024 t/m 21-05-2024
Zomervakantie 20-07-2024 t/m 30-08-2024
Eerste schooldag 02-09-2024

*Koningsdag,Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen in de meivakantie

 

 

Even voorstellen: Team IKC Toermalijn

Op IKC Toermalijn werken wij met een enthousiast team samen. De peuters, kinderopvang en basisschool komen samen onder één dak.
Hier vindt u de groepsindeling 2023-2024 van IKC Toermalijn.

Verlof aanvragen:

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan kan dat via het volgende verlofformulier. Na het invullen kunt u deze bij de bouwcoördinator inleveren (Tineke Hansen). 

IKC-gids en Schoolondersteuningsprofiel

Veel informatie over ons IKC vindt u al op deze site. In onze IKC-gids vindt u nog meer informatie over wat we uw kinderen te bieden hebben.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning wij kunnen realiseren bij het begeleiden van uw kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan.

Jaarplan IKC Toermalijn

Bij de start van een nieuw schoolljaar maken we een jaarplan. In het jaarplan staan de onderwerpen waarmee we in dit schooljaar aan de slag gaan. 

Schoolplan IKC Toermalijn

Iedere vier jaar maken we een nieuw schoolplan voor onze basisschool. Het plan beschrijft welke doelen we met ons onderwijs willen bereiken. In het plan vindt u ook informatie over onze manier van werken, de lesmethodes en leerlingenzorg. 
Het plan inzien? Dat kunt u hier. In een poster vatten we het plan samen

Jaarverslag en Veiligheidsplan

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de opbrengsten daarvan zijn. 

In het veiligheidsplan kunt u lezen hoe IKC Toermalijn kinderen een veilige en plezierige leef- en leeromgeving biedt. 

IKC Toermalijn op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ouderbijdrage en schoolkosten

Om festiviteiten, speldagen en de laatste schooldag te kunnen organiseren vragen we van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 18,50 per kind.

Daarnaast vragen we een bijdrage voor het schoolreisje of schoolkamp voor uw kind. Voor kinderen uit groep 1 en 2 bedraagt deze € 25. Voor de kinderen uit groep 3 tot en met 7 bedraagt dit € 36. Voor kinderen uit groep 8 is de bijdrage voor het schoolkamp € 100.

Privacybeleid IKC Toermalijn

IKC Toermalijn voert het privacybeleid van onze koepel CBO Noardwest Fryslân. 
Alle documenten (waaronder ons privacyregelement) vindt u hier. Op deze pagina vindt u ook de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Inspectierapporten IKC Toermalijn

Zoals op alle scholen ziet de Inspectie ook op IKC Toermalijn toe.

De inspectierapporten vindt u hier:


- Inspectierapport Kinderopvang

- Inspectierapport BSO 

Contact

IKC Toermalijn
(christelijke basisschool, kinderdagverblijf, peuter- en buitenschoolse opvang)
P.J. Troelstrastraat 24
8802 RD Franeker

T 0517 - 39 46 30 (algemeen nummer)
T 06-20 30 13 57 (kinderopvang)
E toermalijn@cbo-nwf.nl

Directeur:
Margriet Bonnema

Bouwcoördinator:
Martje Wolbers 

Intern Begeleider:
Frederike Bosma 

Margriet vd Berg 

Bankrekening NL26 RABO 0380 6015 91

Wilt u meer weten over IKC Toermalijn? Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht met het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook mailen of bellen. We staan u graag te woord, sturen u spoedig een antwoord of bellen u terug.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u recht op een tegemoetkoming in deze kosten: Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Vertrouwenspersoon

Per 1 januari 2024 hebben we een nieuw vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dit is mevrouw Adriaentsje Tadema. Te bereiken op 06- 229 709 65 of via de mail: a.tadema@ggdfryslan.nl