Mobiele telefoons
In principe mogen kinderen geen mobiele telefoon mee naar school nemen. De school is telefonisch altijd bereikbaar en…kinderen kunnen indien noodzakelijk, kosteloos gebruik maken van de schooltelefoon.

Is het toch noodzakelijk dat uw kind een mobiele telefoon meeneemt naar school, dan mag dat alleen nadat daartoe een met redenen omkleed verzoek door de ouders is ingediend.
Dit toestel moet dan aan het begin van de ochtend/middag bij de leerkracht ingeleverd worden.
Bij het naar huis gaan kan het toestel meegenomen worden.

Neemt een kind toch een mobiele telefoon mee naar school (zonder voorafgaande toestemming), dan wordt het toestel tijdelijk in beslag genomen.
Protocol echtscheiding en informatieverstrekking

Aanvraagformulier verlof