Plusklas

Binnen de vereniging zijn er drie bovenschoolse plusklas locaties.
In de plusklas krijgen (hoog)begaafde kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben. De bovenschoolse plusklas is dan ook geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van een totaalbeleid op het gebied van leerlingenzorg.

Eén keer per week ontmoeten de leerlingen van de plusklas elkaar. In overleg met de leerling wordt een werkplan opgesteld. Dit werkplan is het uitgangspunt voor de activiteiten tijdens de plusklas ochtenden. De ochtend begint altijd met een kringgesprek en een bijbelverhaal. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren leren. Hoe maak je een werkstuk en hoe presenteer je dat. De leerling kiest zelf een onderwerp wat hem/haar interesseert en waar hij/zij nog wat van kan leren. Vast onderdeel van de ochtend is het filosoferen.

Op de Toermalijn bevindt zich een plusklas groep 7/8 op de dinsdagochtend en een plusklas groep 6/7 op de woensdagochtend.
Plusklas leerkracht is Gretina Brinksma