PBS en handout en powerpoint
Positive Behavior Support

CBS Toermalijn is gestart met de invoering van PBS.
Wanneer u op de volgende link klikt, ziet u een filmpje met informatie over wat PBS nu eigenlijk is.

https://www.youtube.com/watch?v=_yb2S-zLlNU

Betere leerprestaties, minder probleemgedrag, meer tevreden leerkrachten, meer betrokken ouders: welke school wil dat niet? Schoolwide Positive Behavior Support (kortweg SWPBS) is een beproefde aanpak die scholen helpt die ambities te realiseren. De aanpak biedt handvatten om gedrag in en om de school blijvend positief te beïnvloeden en probleemgedrag tijdig om te buigen.

Wetenschappelijk aangetoond

Scholen die hun leerlingen een optimale leeromgeving willen bieden en gedragsproblemen zo veel mogelijk willen beperken, bereiken uitstekende resultaten met SWPBS. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat SWPBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. Probleemgedrag neemt af, niet alleen op school, maar ook thuis. De samenwerking met de (jeugd)zorg verbetert en de betrokkenheid van ouders neemt toe.

Vijf pijlers

SWPBS is geen methode, maar een kapstok voor algemeen bekende interventies en methoden.
De aanpak is gebaseerd op vijf pijlers:
1. schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden;
2. preventie staat centraal: zo veel mogelijk voorkomen van probleemgedrag;
3. PBS-scholen maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit
gedrag systematisch;
4. PBS-scholen sturen op basis van data;
5. er is sprake van partnerschap met de ouders en samenwerking met de keten.

Van waarden naar gedragsveranderingen

Bij SWPBS draait het om het concretiseren van de waarden van de school in gedragsveranderingen. Aan het begin van het traject start de school daarom met het formuleren van de waarden die voor de school belangrijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheid, respect of zorgzaamheid.
Op basis van deze waarden omschrijft de school vervolgens duidelijk welk gedrag daarbij past voor alle ruimtes van de school (in de klas, op het schoolplein en in de gangen). Dat gedrag wordt kinderen dan actief aangeleerd – bijvoorbeeld met rollenspellen, filmpjes en andere werkvormen – en vervolgens systematisch positief bekrachtigd.
Het resultaat van SWPBS is een veilig, voorspelbaar en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De resultaten van P.B.S.

Leerlingen:
- voelen zich veiliger;
- gedragen zich sociaal vaardiger;
- vertonen minder probleemgedrag;
- laten betere schoolprestaties zien;
- hebben optimale effectieve leertijd;
- worden minder vaak slachtoffer van fysie of verbaal geweld;
- voelen zich meer betrokken bij het leerproces

PBS op cbs Toermalijn en TSO/BSO en peuterspeelzaal cbs Toermalijn

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt er op onze school hard gewerkt aan het neerzetten van een positief basisklimaat op onze school. We doen dit aan de hand van de aanpak PBS. .
Onze school, heeft samen met de medewerkers van SKF gekozen voor PBS vanwege het vertrouwen in de effecten van 'het positieve'.
Door trainingen van “Gedragpunt” werd PBS aan ons overgedragen. We hebben het onder andere gehad over het omgaan met ongewenst gedrag en de ‘aandachtsemmer’.

Iedereen heeft een aandachtsemmer.

Een emmertje dat gevuld dient te worden met aandacht. Aandacht ontvangen is net als eten en drinken een basisbehoefte. Het emmertje van een kind kan gevuld worden door bijvoorbeeld een knipoog, schouderklopje, gesprekje, compliment, iets leuks samen doen. Wordt de aandachtsemmer echter niet voldoende gevuld met positieve aandacht, dan gaat het kind aandacht vragen. Dat kan ook op een negatieve manier gebeuren. Dan hebben we het over ongewenst gedrag. Om voldoende zelfvertrouwen op te bouwen moet een kind tegenover één correctie vier keer een positieve bekrachtiging ontvangen.

Binnen PBS vragen we ons bij ongewenst gedrag van een kind eerst af wat de reden kan zijn. Is het aandacht vragen of vermijden van een te moeilijke, makkelijke of saaie taak? Of zijn we zelf niet helder geweest in onze verwachting?
Wij hebben met elkaar afgesproken wat we van de kinderen verwachten in elke ruimte. In oktober 2014 starten we met het geven van onze nieuwe lessen om de kinderen deze afspraken aan te leren. Kinderen kunnen daar vervolgens een compliment/ een bekrachtiging (beloning) voor verdienen die ze met de groep als geheel in kunnen wisselen voor iets leuks. Je weet echter nooit wanneer je een verrassing krijgt! Door het voordoen, bespreken, oefenen, bekrachtigd worden met complimenten en zo nu en dan een beloning te ontvangen, leren kinderen nieuw gedrag het beste aan
We willen er samen voor zorgen dat uw kind een prettige tijd heeft op school, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.