IKC Toermalijn, voor kinderen van 0 tot 13 jaar

IKC Toermalijn is een christelijk en open kindcentrum. Iedereen is welkom, gelovig, anders gelovig of niet gelovig. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Iedere dag beginnen we met een dagopening. We vieren advent, kerst en pasen groepsdoorbrekend en passend bij deze tijd. 

We vinden het belangrijk dat een kind de eigen mogelijkheden en de wereld om zich heen ontdekt, onderzoekt en weet te versterken. Ieder kind ontwikkelt zich anders en wij zetten ons in om ieder kind passend te begeleiden en uitdaging te bieden. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Op IKC Toermalijn willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst. 

Waar vindt u de IKC Toermalijn?

IKC Toermalijn vindt u in Franeker aan de P.J. Troelstrastraat 24. IKC Toermalijn is onderdeel van CBO - Noardwest Fryslân en is één van de 2 protestants-christelijke locaties in de stad. 

De Bieb op IKC Toermalijn

Lezen verrijkt je leven. Of het nu verhalen van Kikker zijn, Dagboek van een muts of Alles wat was - een boek over afscheid. 
We zijn blij met de mooie Bieb in ons kindcentrum. Zo lopen kinderen makkelijk even bij de Bieb binnen voor een nieuw boek met mooie illustraties en spannende, ontspannende verhalen.

Samen voor uw kind

Op IKC Toermalijn is ieder kind een uitzondering. Samen willen we het beste voor uw kind(eren). We willen uw kind(eren) bieden wat nodig is.

Muziek geeft kleur

Muziek beweegt, verbindt en verwondert. Op IKC Toermalijn willen wij muziekplezier en kennis bij kinderen versterken. Muziek is meer dan noten leren. Het is zingen, ritme, een muziekinstrument bespelen. Om die reden heeft muziekles op IKC Toermalijn een belangrijke plaats in wat we doen. We gebruiken de methode 123ZING.Onze leerkrachten kregen nascholing, onze middenbouw van de basisschool krijgt muziekles van docenten van Seewyn Kunsteducatie en we doen mee aan muziekprojecten. 

Bewegend leren

Goed in je vel zitten, vinden wij belangrijk op IKC Toermalijn. Zo doen we mee aan het project schoolfruit en hebben we de Daily mile op het programma staan. Voor het bewegingsonderwijs werken we samen met beweegteam Waadhoeke en de gymlessen worden gegeven door vakdocenten.

Een eigen accent met portfolio

Elk kind heeft eigen ontwikkelbehoeften. We dagen kinderen uit om de eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken. We stimuleren eigenaarschap en het stellen van eigen doelen. De ontwikkeling van het kind wordt zichtbaar in hun eigen portfolio.  

We organiseren kind-ouder-school gesprekken. Ieder schooljaar begint met een startgesprek en later in het jaar organiseren wij de portfoliogesprekken. Ook deze gesprekken doen we samen:kind-ouder-school. 

ICT op ons IKC

We gebruiken ICT om ons onderwijs nog beter en passender te maken. Zo zetten we educatieve software in om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op hun eigen niveau te bieden. We werken met tablets en Chromebooks. We gebruiken deze als leermiddel samen met alle andere vormen van leren en ontwikkelen. 

Leerlingenraad

Op IKC Toermalijn is een leerlingenraad en deze bestaat uit kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Vijf keer per jaar komen ze samen om te delen hoe de groepen over bepaalde zaken denken en wat voor ideeën er zijn. Deze ideeën worden in alle groepen verzamelt in een ideeën bus, met elkaar besproken en vervolgens gedeeld in de leerlingenraad. Met de leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij ons IKC. We stimuleren dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen en dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met de leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief deelnemen en meedenken over zaken op IKC Toermalijn.

Contact

Wilt u meer weten over IKC Toermalijn? Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht met het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook mailen of bellen. We staan u graag te woord, sturen u spoedig een antwoord of bellen u terug.