Identiteit
CBS Toermalijn is een open christelijke ontmoetingsschool.
We leven en werken vanuit het geloof in God en gebruiken de bijbel als richtsnoer.
We bidden, zingen, vieren met elkaar en vertellen verhalen uit de bijbel.
Die verhalen verbinden we aan het dagelijks leven van kinderen. Het gaat dan om thema's als eerlijkheid, erbij horen, etc.
We vieren kerst en pasen met elkaar.
Volgens een vast rooster verzorgen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 weekopeningen. Een weekopening is een gezamenlijke viering en introductie van een nieuw thema.
Drie keer per jaar werken we mee aan een Kerk School Gezinsdienst.

Iedereen is welkom op onze school. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. We zijn alert op discriminatie en pestgedrag en werken aan het voorkomen ervan.

We zien het als onze taak elkaar te respecteren en met elkaar in gesprek te blijven.
We willen kinderen leren dat ze deel uitmaken van een gemeenschap en dat ze rekening moeten houden met wensen, gevoelens en opvattingen van anderen.
We willen een zorgende school zijn waar je leert te zorgen voor jezelf en de ander. Waar je leert om zorg te hebben voor de kwaliteit van het leven.
Missie
CBS Toermalijn is een vernieuwende, laagdrempelige basisschool waar we, met behulp van moderne methoden en een diversiteit aan (activerende) werkvormen, úw kind passend en uitdagend onderwijs geven, zodat ieder kind "zin in leren" heeft. en zich ontwikkelt.
htrdh tryh
Een enthousiast team volgt kinderen dagelijks in hun eigen ontwikkeling, en begeleidt hen binnen een gestructureerde, veilige omgeving.
Wij hebben hoge, maar realistische verwachtingen van kinderen; we proberen uit ieder kind te halen wat er in zit.
Visie
CBS Toermalijn is een school waar we uw kinderen het bij hen passend onderwijs geven.We doen dat binnen een veilige, gestructureerde en rijke speel- , leer- en werkomgeving.
Passend onderwijs betekent dat niet ieder kind met dezelfde leerstof bezig is. Passend onderwijs betekent ook dat het ene kind meer instructie kan krijgen dan het andere kind.
We stemmen het onderwijs en de organisatie af op de onderwijsbehoefte van uw kind.

Onze school is een plek waar uw kind de ruimte krijgt om zelf mee sturing te geven aan het leren. De leerling is autonoom en eigenaar van het eigen leren. Dat verhoogt de betrokkenheid en dat zorgt voor meer actief betrokken kinderen. Daardoor nemen de effectieve leertijd en het plezier in leren toe.

We zien leren als een sociaal proces. We maken daarom veel gebruik van coöperatieve werkvormen, maatje leren, etc.
Door het samenwerken verbeteren de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de prestaties.
Kinderen halen hogere resultaten, ontwikelen betere vaardigheden in logisch redeneren en gebruik van strategieën, hebben betere gespreksvaardigheden.

We maken gebruik van gevarieerde werkvormen en moderne middelen.
We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen er uit te halen wat er in zit. We richten ons onderwijs zo in dat uw kind aan die verwachtingen kan voldoen.
Daardoor ervaart het succes en dat is goed voor het eigen zelfbeeld.

Leren moet gebeuren binnen een veilige, ordelijke en rustige omgeving.
Wij creëren een veilige omgeving op school en in de klas.
Logo
  • Een toermalijn is een edelsteen, de kleurrijkste die bestaat. Het nieuwe logo van de Toermalijn sluit hier bij aan. Het logo is beschikbaar in drie verschillende kleurcombinaties. Zo verwijzen naam en logo naar de grote verscheidenheid aan kinderen en volwassenen waaruit de schoolgemeenschap bestaat.
  • De toermalijn vinden we rechts ook terug in het logo. Even gemakkelijk is in deze toermalijn de iris van een oog te zien. Wie een oog goed bekijkt ziet daar ook een palet aan schitterende kleurgradaties.
  • De lijnen links zijn niet recht maar dynamisch en in beweging. Ze verbeelden het beleid van de school; niet enkel doorgaan op gebaande paden maar continue verder ontwikkelen.
  • De letters, ‘cbs Toermalijn’ hebben een schreef (een voetje). Ze verbinden de losse letters tot een geheel, wat het geheel beter leesbaar maakt. De letter is rond, opvallend en heeft een vriendelijke en eigen uitstraling.