Wij zijn groep 8a

In groep 8a zitten 28 kinderen, drie kinderen gaan iedere dinsdagmorgen naar de plusklas toe. Iedere dag hebben we les van juf Esther.
Op maandagmiddag hebben we gymnastiek, dat hebben we van de buurtsportcoach of van juf Esther.
We gaan dit schooljaar nog veel leren maar we gaan ons ook verdiepen in middelbare scholen.
Verder maken we de eindtoets, gaan we op kamp en hebben we natuurlijk de musical.
We gaan er een leuk en gezellig laatste jaar van maken!