Wij zijn groep 6

Hallo, wij zijn groep 6 van CBS Toermalijn. Wij zitten dit schooljaar met 26 leerlingen in de groep. We hebben dezelfde juf als vorig jaar. Dat is lekker makkelijk. We weten precies hoe alles gaat. De meeste kinderen in onze groep houden erg van sport. De meesten zijn lid van een sportvereniging. We spelen veel voetbal op het plein en in de pannakooi. We genieten ook erg van de gymlessen die vaak worden gegeven door studenten van het CIOS. Veel nieuwe oefeningen en spelletjes. Superleuk! In de klas werken we veel met een Chromebook; o.a. rekenen, spelling en Frysk. Dit jaar gaan de geschiedenislessen over de tweede wereld oorlog. Wij vinden dat een heel interessant onderwerp. Onze juf leest al voor uit een boek wat in die tijd speelt. Misschien gaan we met de hele groep naar het verzetsmuseum.